top of page

Bu seminer serisinin sonunda neler kazanacağım.

Geçmişten gelen travmalarınızı fark edecek,
geçmişten gelen yaralarınızın bugünkü hayatınızı sabote etmesini engelleyebilecek,
daha kaliteli ve derin sosyal ilişkiler kurabilecek,
”An”da olduğunuz ve kendinize daha şefkatli olabileceğiniz yeni bir bakış açısı geliştirebilecek,
Anlamlı ve sizi mutlu eden hedefler belirlemeyi öğreneceksiniz.

Dördüncü Seminerin Konu Başlıkları:
Motivasyonu yükseltme. Anlamlı bir hayata doğru.
Erteleme tuzakları.
Anlamlı hedef koymanın önündeki engeller.
Kendini sabotaj.
Özgürlükten kaçış.

Dört bölümden oluşan seminer serisinin Dördüncüsüdür. Seminer içerikleri birbirinden bağımsızdır.
Birinci Seminerin Videosunu izlemek için ve diğer seminerler için aşağıdaki linkten kayıt oluşturabilirsiniz.

11 Kasım Cuma akşamı saatler 20:00 gösterdiğinde buluşalım!
3. Seminer Online  Zoom
Kayıt için: 05396680556

İyileşen Kendim Online Seminer Serisi : Motivasyonu yükseltmek, anlamlı hayat

₺100.00Price
 • GENEL:

  • Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  • Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
  • Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
  • Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
  • Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
  • Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

   

  SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

  • Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

   

  KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

  • Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

   

  ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

  • Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

   

  ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

  • Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

   

  CAYMA HAKKI:

  • ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

   

  • SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  ŞİRKET: Endülüs Psikoloji (Ayşe KAYA GÖKTEPE Danışmanlık Hizmetleri Şti).

  ADI/UNVANI: Dr. Kl. Psk. Ayşe KAYA GÖKTEPE
  ADRES: Mimar Sinan mh. No:5/7 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
  EPOSTA: aysekayagoktepe@gmail.com
  TEL: 0539 668 05 56
  FAKS:-

   

  CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

  • ALICI, satın aldığı bireysel terapi seansını en geç 48 saat öncesinde iptal edebilir. Belirtilen süre içinde SATICI’ya bildirmediği durumda terapi seans bedelini ödemekle yükümlüdür ve ödenen ücret iade edilmez. Satın alınan Eğitim, seminer ve atölye söz konusu olduğunda, ücret peşin alınır ve eğitim tarihinden en geç 7 (yedi) gün önce cayma hakkına sahiptir, belirtilen sürede SATICI’ya bildirmediği durumda tahsil edilen ücret iade edilmez. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
  • Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
  • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

   

  CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  • İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

   

  İADE KOŞULLARI:

  • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
  • ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

   

   

  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

  • ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

   

  TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

   

  ÖDEME VE TESLİMAT

  • Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, IBAN numarası TR 12 0020 5000 0911 9082 0000 01 (TL), ya da TR 98 0020 5000 0911 9082 0001 02 (EUR) olan Kuveyt Türk bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
  • Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

   

bottom of page